Skip to main content

Privacy verklaring Uitzendbureau Helincon B.V.

Uw privacy is voor ons van groot belang. Uw gegevens zijn bij ons veilig en worden niet onrechtmatig gebruikt. In deze privacyverklaring leggen we u, conform de privacy wetgeving, uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan.

Toegang portalen
Met onze portalen krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf diensten kunt inzien en/of wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.
Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na de einddatum van de dienstverlening.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons om meer informatie vragen betreffende onze diensten. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen u beter van dienst zijn.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige pagina’s van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren en bewaren de gegevens maximaal 26 maanden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat noodzakelijk is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert;
 • wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt waardoor wij meer of minder persoonsgegevens van u opslaan, zullen wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let dus altijd op de datum in de voetnoot en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Helincon B.V.
Mathenesserlaan 177
3014 HA Rotterdam
010 – 436 79 55